Kick-off

40 dagen woestijn

20 februari – 20 april 2019

Bezinning | Bewustwording | Beleving

 


Het project VASTWEL gaat over bewustwording, het is een spiegel die we voorhouden om mensen na te laten denken over zichzelf en de wereld om hen heen. Een uitdaging, zo kun je dit vast wel noemen. 


Met deze mail willen we u op de hoogte brengen van het project VASTWEL en tevens uitnodigen voor de Kick off op 20 februari. 

U wordt van harte uitgenodigd en uitgedaagd om, in de periode na Carnaval tot Pasen, op een eigentijdse manier met ons mee te vasten. 

Maak een afspraak met jezelf en kies in welke vorm en met welk thema je aan de slag gaat. Dit kan uiteenlopen van “minder vlees eten, minder gamen, het volgen van een dieet, tot aardiger zijn voor elkaar”. 

Als je meedoet ontvang je van ons een polsbandje (van gerecycled materiaal natuurlijk) zodat we herkenbaar zijn voor elkaar. Een polsbandje als geheugensteuntje voor jezelf en dat uitnodigt om met elkaar in gesprek te gaan. 

 

Welkom op de Kick off! 

VASTWEL – Anders bekeken 

Woensdag 20 februari 

Mgr. Frenckencollege Slotlaan 40, 4902 AE Oosterhout 

Inloop 19.30 uur, programma van 20.00 uur tot 21.30 uur 

 

Acht personen met een persoonlijk verhaal. Acht personen die bewust gekozen hebben voor de dingen die ze doen en de manier waarop ze dit doen.  

Niet alledaags, maar oprecht! Soms radicaal, maar weloverwogen!  

Leerlingen van het Mgr. Frencken College hebben tijdens hun VASTWEL-lessen de gesprekken voorbereid en Rob Schuurmans zal deze avond onze gastheer zijn. 

De gasten aan tafel zijn Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout | Bombast (Peter van Gils) BOMBAST, onze Oernar| Lianne van Dongen, Veterinair directeur | Martin Krijnen, spookburger| Thijs Rodenburg, ondernemer in bio-plastic | Zuster Maria Magdalena, priorin van het Sint-Catharinadal | Frank Swolfs, vormgever en gastspreker| en Cindy Kremers, docente levensbeschouwing op het Mgr. Frenckencollege. 


Natuurlijk is er ook gelegenheid zelf vragen aan de sprekers te stellen en met elkaar door te praten over de onderwerpen. We verwachten een divers en geïnteresseerd publiek op deze avond, een mooie mix tussen jong en wat ouder. 

 

Voorafgaand en tijdens de "vasten" zijn er – op locatie of wandelend onderweg - diverse activiteiten van bezinning, bewustwording en beleving; lezing | film op locatie | concert | verhaal | meditatie. 

Het uitgebreide programma vind je op onze website www.vastwel.life 

 

VASTWEL is een initiatief van het Leer- en Inspiratiehuis van Sint-Catharinadal. Het is een bijzonder maatschappelijk project waarbij we hopen dat we veel mensen “bereiken”.  Daar zullen de 40 billboards in Oosterhout, met inspirerende teksten van Oosterhouters, zeker aan bijdragen. 

 

Sluit aan een laat je zien; met polsbandje natuurlijk. 

VASTWEL! 

 


Vriendelijke groet, 


Miranda van Bragt, Arjan van Dijk en Walther Halters 

 

Met dank aan: 

Gemeente Oosterhout | Caritas Catharinaparochie | Background Agency BV | Schonk, Schul en Compagnie | Mgr. Frencken - College

 Florinsz van Dijk