Back to All Events

VASTWEL – Anders bekeken - Dialoog

  • Mgr Frencken College 40 Slotlaan Oosterhout, NB, 4902 AE Netherlands (map)

Acht bijzondere personen met een persoonlijk verhaal. Acht personen die bewust gekozen hebben voor de dingen die ze doen en de manier waarop ze dit doen. Niet alledaags, maar oprecht! Soms radicaal, maar weloverwogen! Leerlingen van het MFC hebben de gesprekken voorbereid! Rob Schuurmans is de gastheer.                

Er zijn geen kosten aan verbonden

De sprekers:

Mark Buijs

Onze nieuwe burgemeester van Oosterhout, staat ook wel bekend als Klimaatburgemeester. We weten nog niet zoveel over hem maar een ding, als je burgemeester bent word je gezien als publiek bezit. Dat is natuurlijk niet altijd even gemakkelijk. Als je veel in de picture bent, is het extra belangrijk dat je de juiste balans vindt tussen werk en privé.

triggerwoorden: privacy, betrokken, open minded, daadkrachtig, maatschappelijk betrokken, gemeenschap, samenwerking


Bombast
BOMBAST is al meer dan 130 jaar de bron van al het goeds in Oosterhout. Hij is onze Oernar en hield en houdt, zoals narren dat nu eenmaal doen, alles, iedereen en zichzelf de spiegel voor. Altijd. Hij is een Bourgondiër, optimist, rebel en filosoof die steeds rekening houdt met al het ‘goei vollek’ om zich heen. Door rake opmerkingen, vrolijke streken en goede gesprekken deelt en deelde BOMBAST met de Oosterhouters zijn opgewekte, vrije levensvisie, zijn warsheid van rangen en standen en humoristische inslag. BOMBAST staat voor verbinding, vrolijke rebellie, de strijd tegen zuurpruimerij, eerst eten en het vieren van het leven. Wat nergens anders beter kon én kan dan in deze stad. Ónze stad. Oosterhout!

triggerwoorden: saamhoorigheid, geluk, positiviteit, samenwerking, humor, bourgondier, narcisme

http://www.bombastherrijst.nl


Lianne van Dongen
Veterinair directeur Vee/logistiek. In nauwe samenwerking met het ministerie van Landbouw Natuur en Visserij, controlerende instanties zoals de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit en vele andere ketenpartijen. In Nederland wordt er innovatief gekeken naar de landbouw, de circulaire benutting van grondstoffen, het aantal stuks vee wat er gehouden mag worden, de manier en afstand waarop dieren vervoerd worden.Veel mensen in de landbouw werken met veel zorg voor hun dieren en staan ook zeker open voor de wensen van de maatschappij. Worden de kritische geluiden vanuit de consument op het houden van dieren en organisaties zoals Wakker Dier maatschappelijk ook breed gedragen? Dit blijkt bv nog niet uit het koopgedrag van hoeveelheid (keurmerk) vleesproducten uit de supermarkten. 

triggerwoorden: consumptiemaatschappij, vegetariër, milieu, transport, dierenbescherming, wetgeving.

https://www.vee-logistiek.nl


Cindy Kremers

Als docente levensbeschouwing op het Mgr. Frencken breng  je veel tijd door met jongeren. En zeker met dit vak heb je het met hen over het leven en de wereld, waarop we met zijn allen wonen. Dit vak vraagt erom steeds weer in te springen op maatschappelijke veranderingen. En dat doet ze ook door TUMULT bijeenkomsten te organiseren waarbij leerlingen met elkaar het gesprek aangaan over allerlei kwesties waar we mee worstelen of die erom vragen erover in gesprek te gaan. 

triggerwoorden: maatschappij, gesprekken, nieuwsgierigheid, verwarring, begrip, jezelf en de ander leren kennen, communiceren
Martin Krijnen

Hij deed divers creatief werk en besloot om afstand te doen van de Maatschappij. Hij heeft een tijd in de bossen rondom Oosterhout geleefd, en zwerft nu op zoek naar een plaats binnen de maatschappij onder zijn eigen voorwaarden.
Wat waren zijn beweegredenen om deze stap te zetten, en wat zijn deze voorwaarden?

triggerwoorden: ratrace, wie ben ik, heb ik het recht om te zijn? maatschappelijke druk, overbescherming, afstand van sociale zekerheden, noodzaak van sociale voorzieningen, en hoe werkt dat in een democratisch kapitalistisch systeem?

https://www.bd.nl/brabant/martin-41-moet-zijn-varken-en-camping-verlaten-en-trekt-weer-alleen-de-wijde-wereld-in~af52ab76/Thijs Rodenburg

Het familiebedrijf Rodenburg Biopolymers is het enige bedrijf in Nederland dat van bio bijproducten plastic maakt. Ze wonnen dit jaar de Groene Pluim en zijn gevestigd in Oosterhout. Ze gaan samenwerkingen aan met verschillende bedrijven zoals bijvoorbeeld MARS. Samen met hen ontwikkelden ze een bio wikkel die nu in de winkel ligt.

Hoe zorgen zij dat het bio-plastic meer bekendheid krijgt en meer fabrikanten hun “gezonde plastic” gaan gebruiken?

triggerwoorden: consumptiemaatschappij, afvalberg, plastic soup, nieuwe economie, grondstoffen van de toekomst, inventieve ontwikkelingen

https://www.nederlandvoedselland.nl/artikel/mars-ontwikkelt-biobased-wikkel-we-zoeken-bedrijven-die-mee-willen-doen

http://biopolymers.nl


Frank Swolfs

Een succesvol en veel gevraagd merkstrateeg en creative director.  Zijn reclame- en designbureau had op een bepaald moment 18 medewerkers en veel grote merken waren klan. De laatste economische crisis zorgde er echter voor dat hij in 2016 zijn bedrijf stopte. Hij besloot alleen verder te gaan, zonder bedrijf en zonder personeel. Hij belandde vervolgens in Amerika om te werken. Daar werd hij zich bewust hoe weinig iemand nodig heeft. Om écht te leven. Om écht deel uit te kunnen maken van het leven en alles wat het te bieden heeft. En hoe bizar weinig geld en spullen daaraan bijdragen.

Wat maakte dat hij besloot uit deze ratrace te stappen? En wat heeft het hem nu gebracht.

triggerwoorden: ratrace, “erbij willen horen”, geld, macht, minimalisering in de reclame, consumindering

http://www.frankswolfs.nl


Zuster Maria Magdalena

De priorin van het Sint Catharinadal heeft destijd heel bewust een keuze gemaakt om in te treden in het klooster in Oosterhout. Ze wilde dichter bij God zijn en op een andere manier de maatschappij ten dienste zijn. Ze is nu een aantal jaar de priorin en moet zich, door de veranderingen op Catharinadal, toch vaker bezighouden met de "wereldse gang" van zaken.  Wat maakte dat zij ervoor koos in te treden in het klooster? En hoe zorgt zij voor een goede verdeling tussen het leven binnen de muren met het leven daarbuiten? 

triggerwoorden: stilte, bewustzijn, keuzes, klaar staan voor een ander, geloven in een groter geheel, rust, saamhorigheid.

https://sintcatharinadal.nl

Later Event: February 26
Film op locatie